การเล่นกีฬาในผู้สูงอายุ

กีฬามีส่วนในการช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงในทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้สูงอายุ ทำให้ในปัจจุบันเราจะเห็นผู้สูงอายุหลายคนที่หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุบางคนที่คิดว่าอายุมากแล้วไม่เหมาะกับการเล่นกีฬา ซึ่งจริงๆ เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด เพราะกีฬาก็มีส่วนในการช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง แต่ก็ควรเลือกเล่นให้เหมาะสม สำหรับวิธีเลือกสามารถทำได้ดังนี้

1. ถ้ามีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว การเลือกเล่นกีฬาควรปรึกษาแพทย์

2. อุปกรณ์การเล่นต้องมีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และไม่ชำรุดเสียหาย บุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดควรทำการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนำมาเล่น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3. เลือกเล่นกีฬาให้เหมาะกับสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งโดยมากแล้วผู้สูงอายุจะเหมาะกับกีฬาเบาๆ มากกว่า เพราะด้วยวัยและสุขภาพร่างกายจะค่อนข้างเหนื่อยง่ายกว่าคนหนุ่มสาว สำหรับกีฬาที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็อย่างเช่น การเดิน การวิ่ง การว่ายน้ำ และการปั่นจักรยาน เป็นต้น

4. เลือกกีฬาจากความชอบหรือเป็นกีฬาที่เคยเล่นมาตั้งแต่อายุยังไม่มาก เพราะจะมีส่วนในการช่วยให้รู้สึกอยากเล่น และมีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือ ไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุเล่นกีฬาโดยลำพัง ควรเล่นเป็นหมู่คณะ หรือมีบุตรหลานผู้ใกล้ชิดคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะกำลังเล่น และถ้ากีฬาประเภทไหนยังไม่เคยเล่นควรได้รับการฝึกสอนที่เหมาะสมจากผู้รู้หรือโค้ช ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่างที่ต้องการ